Máy tính tiền cuộn giấy

  • Nhà máy Nhà sản xuất Máy tính tiền Cuộn giấy nhiệt trực tiếp

    Nhà máy Nhà sản xuất Máy tính tiền Cuộn giấy nhiệt trực tiếp

    Mô tả ngắn gọn:

    Giấy cảm nhiệt được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động kinh doanh hàng ngày của chúng tôi.Trong số đó, các thông số kỹ thuật bán chạy như sau: Máy in nhiệt POS (Chiều rộng giấy: 57 * 30mm), Máy tính tiền mang đi (Chiều rộng giấy: 57 * 40mm), Máy in vé nhiệt (Chiều rộng giấy: 57 * 50mm), Máy in nhiệt nhà hàng (Chiều rộng giấy: 80*80mm).Chúng tôi cũng hỗ trợ tùy biến.