Lưu ý khi sử dụng nhãn tự dính trong mùa mưa

1. Mở bao bì bên ngoài của nhãn trước khi dán nhãn và đưa nhãn vào xưởng dán nhãn trong một khoảng thời gian trước khi dán nhãn.Bằng cách này, nhãn có thể được cân bằng hoàn toàn với độ ẩm của môi trường dán nhãn và nhãn sẽ không bị phồng và nhăn do hấp thụ nước quá nhiều sau khi dán nhãn.
2. Để thay đổi quy trình xử lý nhãn, có thể sử dụng quy trình cán màng thay cho quy trình sơn bóng, quy trình này có thể ngăn nhãn hấp thụ độ ẩm bên ngoài một cách hiệu quả, do đó giảm khả năng bị nhăn.
3. Trong quá trình in, độ ẩm của nhãn có thể tăng lên bằng cách làm ẩm lại thứ cấp.Ví dụ, trong quá trình xử lý nhãn và cắt bế, máy tạo độ ẩm có thể được sử dụng để làm ẩm giấy dưới cùng của nhãn để đảm bảo rằng nhãn không quá khô, do đó làm giảm ảnh hưởng của sự thay đổi độ ẩm bên ngoài đối với nhãn.


Thời gian đăng: 14-Jul-2022